برگزاری سومین دوره مسابقات ورزشی به میزبانی دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری

روز اول سومین دوره مسابقات اتحادیه ورزشی دانشگاه ها با حضور دانشگاه های جامع امام حسین(ع)، شهید عباس پور،شهید رجایی و صنعت هواپیمایی کشوری برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری: سومین دوره مسابقات اتحادیه ورزش دانشگاه های وابسته به دستگاه های اجرایی به میزبانی دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری برگزار شد. هفتم اسفند که اولین روز مسابقات دوره ای در دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری بود؛با حضور دانشگاه های شهید عباس پور، جامع امام حسین،شهید رجایی،صنعت هواپیمایی کشوری برگزار شد.


دبیر اتحادیه ورزش، دکتر صانعی در ارتباط با مشکلات و محدودیت های برگزاری مسابقات ورزشی گفت: با توجه به این که برگزاری مسابقات ورزشی باعث ایجاد شور و نشاط و انگیزه در دانشجویان می شود اما متاسفانه منابع مالی و بودجه جدی به این امر مهم اختصاص نیافته است و این مسابقات به نحو خود گران و با پرداخت حق عضویت سالانه دانشگاه ها برگزار می شود.


دبیر اتحادیه ورزش منطقه 13 از روسای دانشکده درخواست کرد تا نسبت به پرداخت حق عضویت سالانه اهتمام بیشتری داشته باشند تا اجرای مسابقات با گستردگی بیشتر و کیفیت مناسب تری صورت پذیرد.
وی در خاتمه افزود:مراسم اختتامیه مسابقات سه شنبه ساعت 15 در دانشگاه شهید عباس پور برگزار می شود.