انتصاب آقاي دكتر حسين قنبری بعنوان رئیس دانشکده صنعت هواپیمایی کشوري

مهندس نیکزاد،وزیر راه و شهرسازي، طی حکمی دکتر حسین قنبری ممان عضو هيات علمي دانشكده  را به سمت ریاست مركز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي كشور( دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری) منصوب کردند.
مهندس نیکزاد دربخشی از این حکم آورده است؛ با توجه به تجربه، تخصص، تعهد و سابقه مدیریتی جنابعالی به موجب این ابلاغ به سمت «رئیس مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی» منصوب می شوید تا با رعایت قوانین و مقررات و با هماهنگی، اقدامات لازم را معمول نمایید. به موازات شکوفایی و نیز مسولیت های روز افزون انقلاب اسلامی و دولت برآمده از رای مردم شریف و آگاه متعهد ایران، انتظار دارم با توجه به اهمیت وظایف مرکز مذکور در برنامه ریزی جهت تربیت و آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز صنعت حمل و نقل هوایی مبتنی بر انتخاب دانشجویان شایسته، ارتقای کیفی آموزش ها با بهره گیری از اساتید مجرب دانشگاه و صنعت، تنظیم برنامه های آموزشی (منطبق بر استانداردهای بین المللی) اجرای برنامه های آموزشی حین خدمت برای به هنگام سازی و باز آموزی کارکنان صنعت، فعال سازی و حمایت از بخشهای مختلف آموزشی و پژوهشی مورد نیاز صنعت در حوزه های هوانوردی و فرودگاهی گامهای موثری بردارید.