جامعه اسلامی پيشرفته و الگو محصول نهایی وحدت حوزه و دانشگاه است.

جامعه اسلامی  پيشرفته و الگو محصول نهایی وحدت حوزه و دانشگاه است.


به گزارش روابط عمومی دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری محمدرضا عبدالرحیمی که در دومین نشست هم اندیشی اساتید که به مناسبت سالروز وحدت حوزه و دانشگاه و با همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشکده برگزار شده بود گفت: در جوامع اسلامی نظیر ایران ، مصر و ... هر زمانی که استعمارگران حضور پیدا کردند و خواستند اهداف خود را گسترش دهند، دین و عالمان دینی مانعی برای پیشبرد اهداف آنان محسوب می شدند.


رئیس دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری گفت: یکی از سیاستهای استعمارگران در کشورها این بود که دانشگاهها را از دین و باورهاي دینی دور کنند که متأسفانه قبل از انقلاب نيز اين مهم به نوعی نهادینه شده بود و سعی داشتند القاء نمایند، کسانی که تحصیلات دینی و حوزوی دارند و بردین تکیه می کنند، منجمدالفکرهستند و به کارها و توسعه مادی و دنیوی اهمیت نمی دهند که خوشبختانه با هوشیاری و تدبیر حضرت امام خمینی (ره ) و به برکت انقلاب اسلامی این ديدگاه و القاءات خنثي گرديد. عضو هیأت مدیره شرکت فرودگاههای کشور گفت : با این نام گذاری قرار بر این شد که تلاش دانشگاهی و تربیت متخصص و پرورش دانشمندان و کسانی که می بایست  جامعه را اداره کنند با باورهای دینی و اعتقادات دینی پررنگ تر از گذشته شکل بگیرد. به معنای دیگر وحدت حوزه و دانشگاه يعني اينكه هدف حوزه و دانشگاه را به هم نزدیک کردن و حرکت به سمت یک جامعه اسلامي پیشرفته و مستقل و تبديل آن به عنوان الگو در برابر سایر جوامع است.


عبدالرحیمی ضمن اشاره به روابط حاکم بر دانشگاهیان گفت : این روابط مبتنی بر شريعت اسلام هست اینکه ما مقید به اصول دینی، مقید به توصیه های شریعت باشیم و  روابط استاد با دانشجو و دانشجو با استاد و کارکنان با هردو قشر ، یک محیطی که در عین علم آموزی و تجهیز خود به دانش روز یکی از اصول بنیادین آن حاكميت دين بر روابط اعضا ست كه اين يكي ديگر از ابعاد وحدت حوزه و دانشگاه می باشد .


رئیس دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری ، در پايان تلاش مبتنی بررعایت اصول و موازین فرهنگی  انقلاب و مباني دینی در کنار تجهیز مجموعه به دانش روز را از جمله راهبردهای بنیادین این دانشکده عنوان کرد.
لازم به ذکر می باشد در این مراسم مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشکده، مشاور عالی و مدیر کل حوزه اساتید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و جمعی از اساتید دانشکده حضور داشتند.