دومین نشست هم اندیشی اساتید دانشکده 1391

دومین نشست هم اندیشی اساتید محترم دانشکده بمناسبت 27 آذر سالروز شهادت استاد شهید آیت ا... دکتر مفتح ، با موضوع "وحدت حوزه دانشگاه" و سخنرانی جناب آقای مهندس نوروزی مشاور ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها برگزار می گردد .
زمان : سه شنبه 28/9/1391 ساعت 30/12 لغایت 15
مکان : سالن بریفینگ دانشکده