مدیریت کسب و کار هوانوردی

دوره آموزش عالی آزاد

دوره مدیریت کسب و کار هوانوردی

Master of Business Administration in Aviation (Aviation-MBA) 


 دوره آموزشي عالي آزاد حرفه اي مديريت كسب و كار تخصصي در صنعت هوانوردی (AMBA)  در سه گرایش فرودگاهی، شرکت های هواپیمایی و سیاست گزاری به منظور ارتقاء دانش، بینش و مهارت مدیران و کارشناسان سازمانها، شرکت ها و فراگیران در زمینه مدیریت کسب و کار هوانوردی؛ همچنین بهبود عملکرد سازمانها و شرکتهای فعال با تاکید بر ارتقای توانمندیهای خلاقیت، حل مساله، تصمیم گیری، ارتباطات، مذاکره، انگیزش و تعهد سازمانی، خودباوری و بکارگیری و انتقال دانش و تجربه کاری با همکاری دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری و شرکت ایده پردازان کسب و کار برگزار می گردد.

روش اجرای دوره:
(1) انجام پروژه های مبتنی بر کار تیمی و انفرادی (Individual & Team Work)
(2) مورد کاوی (Case Study)
(3) مطالعات میدانی و تطبیقی (Field Study & Benchmarking)
(4) ارائه شفاهی در کلاس (Oral Presentation)
(5) سمینار و کارگاه آموزشی (Seminar & Workshop)

مکان و نحوه تشکیل کلاس های دوره:
دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری واقع در فرودگاه مهرآباد- حضوری

مدت دوره:
12 ماه (با احتساب هفته ای 16 ساعت کلاس)؛ 24 ماه (با احتساب هفته ای 8 ساعت کلاس)

نحوه پذیرش:
•    احراز شرایط عمومی و اختصاصی
•    ثبت نام در دوره و تکمیل فرم ثبت نام
•    ارائه کپی شناسنامه، کارت ملی و آخرین مدرک تحصیلی
•    3 قطعه عکس 3*4 رنگی پرسنلی
•    سایر مدارک مورد نیاز

برای آشنایی با محتوی دوره اینجا کلیک کنید.

وب سایت مرجع : http://www.bicenter.ir/article/p253-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C