تاكيد معاون برنامه ريزي و نظارت شرکت فرودگاهها بر افزايش فعاليتها و كاهش هزينه ها

تاكيد معاون برنامه ريزي و نظارت شرکت فرودگاهها بر افزايش فعاليتها و كاهش هزينه ها

معاون برنامه ريزي و نظارت شرکت فرودگاههای کشور خواستار تلاش بيش از پيش مديران فرودگاهها براي افزايش فعاليتها و كاهش منطقي هزينه ها در سال جهاد اقتصادي شد.

به گزارش روابط عمومي شركت فرودگاههاي كشور، " محمد رضا عبدالرحيمي " امروز(دوشنبه ) در سي و چهارمين همايش مديران فرودگاههاي كشور در تهران بر با ارائه تحليلي از آثار مستقيم ، غير مستقيم ، القائي و تكاثري صنعت حمل و نقل هوائي به فرودگاهها بر اهميت نقش صنعت حمل و نقل هوايي در جهاد اقتصادي كشور  و افزايش توليد ناخالص ملي تاكيد كرد.

عضو هيات مديره شركت فرودگاهها ارتقاي بهره وري از طريق افزايش مهارتهاي نيروي انساني و مديريت  مصرف انرژي و منطقي نمودن هزينه ها  را از راههاي موثر براي كاهش هزينه ها دانست و گفت: مديران بايد با افزايش فعاليتها خود در ارائه خدمات به  پروازها و اعزام و پذيرش مسافر،  بويژه در فرودگاههاي مهم كشور در آمد ها را ارتقا دهند تا ميزان درآمدها با هزينه ها تناسب يابد.

عبدالرحيمي افزود: در شش ماه نخست امسال 5/22 ميليون مسافر در فرودگاهها اعزام پذيرش شده اند كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل تعداد اعزام پذيرشها در برخي فرودگاهها همچون بندرعباس 2 درصد كاهش داشته است  و در برخي فرودگاهها همچون ايلام تا 55 درصد رشد داشته است.

وي از افزايش اعزام پذيرشها در فرودگاههاي مازندران نيز اظهار خوشنودي و تاكيد كرد: افزايش اعزام پذيرشها در چنين فرودگاههايي نشانه حركت فرودگاه در مسير تجاري سازي و متناسب نمودن درآمد و هزينه  براي فرودگاههاست و اين موضوع جاي تقدير دارد.

معاون برنامه ريزي و نظارت همچنين اظهارداشت: فرودگاههاي كشور در نيمه نخست امسال شاهد نشست و برخاست 180هزار هواپيما و جابجايي 236 هزار  تن بار همراه و غير همراه بوده اند.

وي با اشاره به هدايت روزانه حدود 450 پرواز بين المللي عبوري از برفراز آسمان كشور تصريح كرد: توانمندي و ظرفيت بالاي شركت فرودگاههاي كشور براي هدايت پروازهاي عبوري، بازاريابي بين المللي موثر در پروازهاي بين المللي مسيرهاي شرق به غرب و شمال به جنوب  را مي طلبد.

عبدالرحيمي افزود: به همين منظور كميته  بازاريابي بين المللي از فردا با مشاركت مجموعه هاي ذيربط تشكيل مي شود و اميدواريم  با اين اقدام و اجراي برنامه هاي بازاريابي مربوطه شاهد افزايش مستمر پروازهاي عبور باشيم

عضو هيات مديره شركت فرودگاههاي كشور همچنين با تاكيد بر لزوم فراگيري دانش نوين مديرت صنعت هوانوردي و فرودگاهي خاطرنشان كرد: نخستين مرحله از دوره معتبر بين المللي مديريت حرفه اي فرودگاهي اخيرا زير نظر اساتيد سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري " ايكائو" با شركت 24 نفر از مديران و مسئولان ادارات شركت فرودگاههاي كشور برگزار شد.

معاون برنامه ريزي و نظارت افزود: شركت كنندگان در اين دوره كه نخستين مرحله آن با عنوان " حمل و نقل هوايي به عنوان يك سيستم " برگزار شد پس از موفقيت در ساير مراحل آن از جمله برنامه ريزي توسعه مديريت بازرگاني و مالي فرودگاه و عمليات فردگاهي  ( و ايمني و امنيت ) پس از موفقيت آزمونهاي تخصصي مدرك معتبر بين المللي ايكائو و اتحاديه بين المللي فرودگاهها را دريافت خواهند كرد.

وي در پايان اظهار اميد واري نمود با تربيت نسل جديد مديران حرفه اي در كشور شاهد شكوفايي بيش از پيش فرودگاهها و ارتقاي همه جانبه آن در سراسر كشور باشيم