پيام رئيس شوراي ايكائو به مناسبت روز جهاني هواپيمايي كشوري

پيام رئيس شوراي ايكائو  به مناسبت روز جهاني هواپيمايي كشوري

امروز، ما روز بسیار ویژه­ ای را جشن می­گیریم. 67 سال پیش در چنین روزی جمعی آینده­نگر در هتل استیوِنز (Stevens)شیكاگو سندی را به امضاء رساندند كه مقرر بود برای همیشه دنیای ما را تغییر دهد.
كنوانسیون 7 دسامبر 1944 در خصوص هواپیمایی كشوری بین­المللی، سرآغاز تشكیل سازمان بین­المللی هواپیمایی كشوری، موسوم به ایكائو بود. روز جهانی هواپیمایی كشوری، كه جزو بزرگ­داشت­های رسمی سازمان ملل متحد است، تاسیس این سازمان بین­المللی را در چنین روز پراهمیتی گرامی می­دارد.
عنوان مراسم بزرگ­داشتِ امسال "همياري و همكاری برای حمل ونقل جهانی پایدار" است.
در خلال سال­های متمادی، اصول بنیادینِ "مساعدت و همكاری"، موجباتِ نظام حمل و نقل هواییِ جهانیِ ایمن و كارآمدی را فراهم آورده است كه پشتیبان توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سراسر جامعة جهانی­مان بوده است.
به واقع، همكاری كشورهای عضو ایكائو با یكدیگر و با صنعت حمل و نقل هوایی، منجر شده است به توسعة هزاران استاندارد فنی و عملیاتی و مقررات و سیاستگذاری­های مرتبط با ایمنی، امنیت، نظم و كارآمدی و نیز حفظ محیط زیست.
"
همكاری"، روح و جان­مایة فعالیت­های سازمان هواپیمایی كشوری بین­المللی است. مقدمه كنوانسیون شیكاگو بر این موضوع تاكید دارد كه توسعة هواپیمایی كشوری بین­المللی، در آینده،  می­تواند به ایجاد و حفظ دوستی و تفاهم میان ملت­ها و مردمان جهان كمك شایانی نموده و همكاری­ای را كه صلح جهانی بر پایة آن استوار است ارتقاء بخشد.
ایكائو، به عنوان جایگاه برخورد و تبادل آراء جهانی در خصوص تمام موضوعات مربوط به هواپیمایی كشوری بین­المللی، مشوق و تابع اصول بنیادینِ "مساعدت و همكاری" است تا بدین ترتیب خدمات حمل و نقل هوایی به نحوی منظم، كارآمد، مقرون به صرفه، هماهنگ و پایدار توسعه یابد.
ایكائو به منظور منتفع نمودن شهروندان كشورهای عضو و جامعة جهانی، همواره آمادة "همياري و همكاری" با كشورهای عضو خود خواهد بود.