سند راهبردي ايمني صنعت هوايي كشور درحال تدوين است

سند راهبردي ايمني صنعت هوايي كشور درحال تدوين است
مديركل دفتر ايمني و بررسي سوانح سازمان هواپيمايي كشوري اعلام كرد : سند راهبردي ايمني صنعت هوايي كشور درحال تدوين است.

بنابر گزارش روابط عمومي شركت فرودگاههاي كشور علي عسگري كه در مراسم آغاز دوره اجرايي سيستم مديريت ايمني فرودگاهها در دانشكده صنعت هواپيمايي كشوري سخن مي گفت، افزود: اين سند داراي 8 راهبرد اساسي و 59 سند ديگر است كه اميدواريم بزودي نهايي و منتشر شود.

علي عسگري همچنين گفت: يكي ديگر از برنامه هاي ما ايجاد كميته اي براي تدوين برنامه عملي ايمني است كه 16 نفر از كارشناسان زبده در حال تدوين آنند واميدواريم اين برنامه نيز كه در چارچوب الزامات ايكائو تهيه مي شود، تا يك ماه آينده نهايي شود.

وي با اشاره به برگزاري دوره اجرايي سيستم مديريت ايمني در شركت فرودگاههاي كشور گفت: انتظار مي رود شركت فرودگاهها در زمينه استقرار و پياده سازي مديريت ايمني در همه بخش ها وارد عمل شود كه خوشبختانه اين شركت با ايجاد دفتر ايمني ، گام مناسبي در اين زمينه برداشته است.

وي افزود: در اين زمينه نيازمند آموزش هستيم كه با حضور آقاي عبدالرحيمي معاون برنامه ريزي و نظارت شركت فرودگاهها و رئيس دانشكده هواپيمايي كشوري اقدامات بسيار خوبي در اين زمينه صورت گرفته است كه امروز شاهد يكي از آنها هستيم.
دوره سيستم مديريت ايمني در فرودگاه از روز شنبه در دانشكده صنعت هواپيمايي كشوري آغاز شده و  تا روز نوزدهم بهمن ادامه دارد.