رعايت الزامات بين‌المللي و ملي از مهمترين برنامه‌هاي عمليات هوانوردي است.


رسولي‌نژاد:
رعايت الزامات بين‌المللي و ملي از مهمترين برنامه‌هاي عمليات هوانوردي است.
معاون عمليات هوانوردي كه در سمينار و كارگاه آموزشي پايگاه الكترونيكي عوارض طبيعي و موانع مصنوعي سخن مي‌گفت، رعايت الزمات بين‌المللي و ملي از مهمترين برنامه‌هاي عمليات هوانوردي دانست.
رسولي‌نژاد از سازمان هواپيمايي كشوري، شركت  فرودگاه‌هاي كشور، عمليات هوانوردي، ايرلاين‌ها و صنايع هوايي به عنوان 5 بخش اصلي و تاثيرگذار در حوزه هوانوردي كشورها ياد كرد و افزود: آنچه به عنوان تئوري CVM در دنيا مطرح است حاصل همفكري و تصميم‌سازي اعضاي تاثيرگذار يا بازيگران اصلي عرصه هوانوردي كشورهاست.
وي مديريت فرودگاه و عمليات هوانوردي را دو ماموريت اصلي شركت فرودگاه‌هاي كشور برشمرد و افزود: اين دو ماموريت مسئوليت شركت فرودگاه‌هاي كشور را دو چندان مي‌كند.
رسولي‌نژاد از عمليات هوانوردي به عنوان يكي از حوزه‌هاي اصلي CVM ياد كرد و افزود: رعايت الزمات بين‌المللي و ملي از مهمترين برنامه‌هاي عمليات هوانوردي است.
وي در ادامه با اشاره به تحريم‌هاي موجود، بازكردن درهاي صنعت به روي دانشگاه‌ها و حوزه‌هاي علمي را افتخاري باري كشور دانست و افزود: ما بر اين باوريم كه توان علمي دانشگاه‌‌هاي ما زياد است و بايد در اين راستا از استعداد جوانان براي حل مشكلات صنعت بهر‌ه برد.
معاون عمليات هوانوردي در ادامه سقوط آنتن جيرفت به دليل بارش برف سنگين و خروج 27 ماهه اين آنتن از چرخه عمليات را ياداور شد  و افزود: هم اينك دو ماه است كه با همكاري دانشگاه صنعتي اصفهان، اين آنتن وارد چرخه عملياتي شده است.
وي با اشاره به انعقاد قرارداد همكاري با دانشگاه تهران جهت ايجاد پايگاه الكترونيكي عوارض طبيعي و موانع مصنوعي، از همكاري شركت فرودگاه‌هاي كشور با برخي دانشگاه‌هاي صنعتي ايران جهت تعمير بردهاي تخصصي خبر داد.
رسولي‌نژاد در ادامه همت بلند و تصميم قاطع مديران ارشد شركت فرودگاه‌هاي كشور و رهنمودهاي سازمان هواپيمايي را ستود و گفت: هدف همه ما پيشبرد اهداف انقلاب، مصالح مملكت و افتخارآفريني براي كشور است.
گفتني است در ادامه اين همايش و كارگاه آموزشي الكساندر پاولويك استاد بين‌المللي از كانادا به ارائه مباحث آموزشي در خصوص ATM , AIM پرداخت.