يك گروه مالزيايي در ارائه خدمات هندلينگ زميني با عربستان همكاري مي كند

يك گروه مالزيايي در ارائه خدمات هندلينگ زميني با عربستان همكاري مي كند
يك كنسرسيوم مالزيايي در امر ارائه خدمات هندلينگ زميني با گروه بازاريابي و تجارت بين المللي سعودي همكاري مي كند.

به گزارش رويترز، اين دو گروه پس از تهيه يك طرح امكان سنجي و ارائه آن به سازمان هواپيمايي كشوري سعودي، همكاري رسمي خود را آغاز خواهند كرد.

گفتني است هيچكدام از طرفين در خصوص پتانسيل ها و ارزش مالي اين قرارداد اطلاعاتي در اختيار رسانه ها قرار نداده اند.