پيشرفت فيزيكي عمليات عمراني فرودگاه هاي جديد عمان مطلوب است

پيشرفت فيزيكي عمليات عمراني فرودگاه هاي جديد عمان مطلوب است
وزير ارتباطات و حمل و نقل عمان گفت: مراحل ساخت فرودگاه هاي جديد مسقط و صلاله پيشرفت فيزيكي خوبي داشته اند و كارهاي عمراني آنها در موعد مقرر به پايان خواهد رسيد.
به گزارش عمان ديلي، "دكتر احمد الفطيسي" با بيان اين مطلب افزود: 52 درصد از امور عمراني فرودگاه مسقط انجام شده است و فرودگاه صلاله نيز 50 درصد از مراحل احداث خود را پشت سر نهاده است.
وي ادامه داد: عمليات عمراني باند فرودگاه جديد مسقط، ساختمان هاي اداري، برج مراقبت و مجموعه ساختمان هاي مديريت ترافيك طبق برنامه ريزي، تا پايان سال 2013 تكميل خواهند شد، باند فرودگاه صلاله تا اواسط سال ساخته خواهد شد و كليه كارهاي بتون ريزي فرودگاه صلاله نيز تا نوامبر سال جاري ميلادي به پايان مي رسد.