سود خطوط هوايي ايرعربيا در سال گذشته دو برابر شد

سود خطوط هوايي ايرعربيا در سال گذشته دو برابر شد
به دليل رشد بي سابقه تقاضا براي سفر با هواپيماهاي ايرعربيا، سود اين شركت هواپيمايي كم هزينه اماراتي در سال گذشته تقريبا دو برابر شد.
به گزارش شبكه خبري بلومبرگ، اين شركت هواپيمايي كه عنوان بزرگ ترين شركت هواپيمايي كم هزينه خاورميانه را نيز يدك مي كشد، در سال گذشته ميلادي موفق شد درآمدهاي خود را با افزايش 55 درصدي نسبت به سال ماقبل، به 425 ميليون درهم برساند.
بر اساس اين گزارش، كارشناسان مالي بلومبرگ پيش بيني كرده بودند به دليل عملكرد اقتصادي ايرعربيا و   مهم تر از همه، كم بودن هزينه هاي سربار اين شركت هواپيمايي، سود خالص اين شركت در سال گذشته، با افزايش (حداقل) 50 درصدي همراه باشد.