مديرعامل قطرايرويز به جمع مديران هيترو پيوست

مديرعامل قطرايرويز به جمع مديران هيترو پيوست
مديرعامل شركت هواپيمايي قطرايرويز و رئيس صندوق سرمايه گذاري قطر به عنوان مديران غير اجرايي شركت فرودگاهي هيترو انتخاب شدند.
به گزارش رويترز، "اكبر الباكر" و "علي بوظريف" به دليل خريد بخشي از سهام اين شركت، موفق به احراز پست مديريتي در اين شركت فرودگاهي شدند.
گفتني است در سال 2012، صندوق سلطنتي قطر 20 درصد از سهام شركت فرودگاهي هيترو را به ارزش 900 ميليون پوند از اداره سابق نظارت بر فرودگاه هاي بريتانيا خريداري كرد.