ادامه ناآرامي هاي سياسي بحرين اير را زمينگير كرد

ادامه ناآرامي هاي سياسي بحرين اير را زمينگير كرد
بحرين اير اعلام كرد: اين شركت هواپيمايي به دليل ادامه نارآرامي هاي سياسي در بحرين و خودداري دولت اين كشور از جبران خسارات وارده به اين شركت، تا اطلاع ثانوي كليه عمليات پروازي خود را به حالت تعليق در مي آورد.
به گزارش گلف نيوز، اين شركت هواپيمايي خصوصي كه فعاليت خود را در سال 2008 آغاز كرد، با داشتن چهار فروند هواپيما در مسيرهاي خاورميانه و جنوب آسيا فعاليت مي كرد كه از يك سال پيش، به دليل تشديد ناآرامي هاي سياسي با مشكلات جدي مواجه شده است.
اين در حالي است كه اين شركت هواپيمايي به دليل جوان بودن، در رقابت با شركت هواپيمايي گلف اير و ساير شركت هاي هواپيمايي ارزان قيمت مشكلاتي داشت، اما با تشديد نارآرامي ها و به تبع آن، كاهش مسافر، با مشكلات شديدتري مواجه شد.