آكادمي هوانوردي خليج فارس پرسنل فرودگاه هاي بحرين را آموزش مي دهد

آكادمي هوانوردي خليج فارس پرسنل فرودگاه هاي بحرين را آموزش مي دهد
با امضاي قراردادي، شركت فرودگاه هاي بحرين خدمات آموزشي پرسنل خود را به آكادمي هوانوردي خليج فارس واگذار كرد.  
به گزارش وب سايت اخبار هوانوردي خاورميانه، طبق مفاد اين قرارداد آكادمي هوانوردي خليج فارس طيف وسيعي از خدمات آموزشي شامل مجموعه آموزش هاي مرتبط با عمليات فرودگاهي انجمن بين المللي حمل و نقل هوايي، اقلام خطرناك، كمك هاي اوليه، سامانه مديريت ايمني، ايمني زميني و آتش نشاني را به پرسنل فرودگاه بحرين ارائه خواهد كرد.
همچنين، برخي آموزش هاي نرم ديگر مانند اصول و مهارت هاي مديريتي مانند خدمات مشتري، توسعه مديريت و ارائه مدارج بالاي تحصيلات عالي در صنعت هوانوردي به فراگيران ارائه خواهد شد.