ترمينال يك فرودگاه دبي تحت نوسازي قرار مي گيرد

ترمينال يك فرودگاه دبي تحت نوسازي قرار مي گيرد
مدير عامل فرودگاه هاي دبيگفت: عمليات نوسازي ترمينال يك فرودگاه دبي در سه ماهه نخست سال جاري ميلادي آغاز خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري وام، "پل گريفيتس" با بيان اين مطلب افزود: در طرح نوسازي اين ترمينال، كه يك سال به طول خواهد انجاميد، سامانه انتقال بار مدرن تر و كارآمدتر خواهد شد، كليه گيت هاي پذيرش مسافر تعويض خواهند شد و فضاهاي عمومي كاملا بازسازي خواهند شد.
وي يادآور شد: به محض تكميل عمليات عمراني در ترمينال يك، اين ترمينال از طريق يك سامانه انتقال خودكار، به سالن D فرودگاه كه هم اكنون تحت نوسازي است، متصل خواهد شد.