تقاضا براي سفرهاي هوايي در تركيه رو به افزايش است

تقاضا براي سفرهاي هوايي در تركيه رو به افزايش است
مركز هوانوردي آسيا-اقيانوسيه گزارش داد: تركيه با داشتن قريب به 75 ميليون نفر جمعيت، برخورداري از اقتصادي پويا، داشتن بيش از 779 هزار كيلومتر مربع وسعت، و روند رو به رشد توليد ناخالص ملي، به رشد خود در صنايع مختلف، از جمله صنعت هوانوردي، ادامه مي دهد.
بر اساس اين گزارش در حالي كه اكثر شركت هاي هواپيمايي اروپا به دليل ركود اقتصادي و بحران مالي در شرايط سختي به سر مي برند، شركت هواپيمايي تركيش ايرويز شاهد افزايش تقاضاست.
در اين گزارش با اشاره به دليل اين امر آمده است: صنعت گردشگري جزو لاينفك اقتصاد تركيه است و دولت اين كشور براي رونق اين صنعت از هيچ تلاشي فرو گذار نمي كند و بديهي است رونق اين صنعت، رونق صنعت حمل و نقل را نيز به دنبال داشته باشد.
همچنين، مبناي صنعت هواپيمايي كشوري تركيه از همان ابتدا بر پايه رقابت استوار شده است و به همين دليل، اين شركت توانسته است در مواجهه با رقباي قدرتمند اروپايي، توان رقابت و پويايي خود را حفظ نمايد.
اتخاذ سياست آزاد سازي تجاري نيز يكي ديگر از دلايل پيشرفت اين كشور در عرصه ي هوانوردي كشوري عنوان شده است.