عربستان براي تامين منابع مالي نوسازي فرودگاه ها صكوك اسلامي منتشر مي كند


عربستان براي تامين منابع مالي نوسازي فرودگاه ها صكوك اسلامي منتشر مي كند
وزير دارايي عربستان سعودي اعلام كرد: وزارت دارايي در نظر دارد براي تامين منابع مالي بازسازي و نوسازي فرودگاه هاي رياض و جده، اوراق قرضه اسلامي منتشر كند.

به گزارش رويترز، اين اوراق كه در سال 2013 و با پشتيباني كامل دولت منتشر خواهند شد، فاز دوم انتشار اوراق قرضه موسوم به صكوك است كه فاز نخست آن در ژانويه سال گذشته با انتشار 27 ميليارد ريال (2/7 ميليارد دلار) آغاز شد.