مركز آموزشي حيدرآباد تاثير فوق العاده اي بر پيشرفت صنعت فرودگاهي هند داشته است

مركز آموزشي حيدرآباد تاثير فوق العاده اي بر پيشرفت صنعت فرودگاهي هند داشته است
تارگاه رسمي اتحاديه ي بين المللي فرودگاه ها گزارش داد: اين اتحاديه پيش بيني مي كند در سال آينده، ترافيك مسافري فرودگاه هاي هند افزايش چشمگيري داشته باشد.

بر اساس اين گزارش اتحاديه ي بين المللي فرودگاه ها كه در سراسر جهان بيش از 1700 عضو دارد، فرودگاه هاي هند را داراي پتانسيل بالايي مي داند و در همين راستا دانشكده هوانوردي حيدرآباد هند را به عنوان هاب آموزش هاي مديريتي، و استانداردهاي عملياتي منطقه ي آسيا-اقيانوسيه انتخاب كرده است.

در اين گزارش آمده است: با توجه به بافت جمعيتي كشورهايي مانند هند، برزيل، و چين و افزايش درآمد سرانه طبقه متوسط در اين كشورها، انتظار مي رود احياي صنعت هوانوردي در اين سه كشور زودتر از ساير كشورها رخ دهد.

"آنجلا گيتنس"، مديركل اتحاديه ي بين المللي فرودگاه ها، در اين خصوص گفت: ترافيك مسافري در اوائل سال جاري به هيچ عنوان رضايت بخش نبود، اما انتظار داريم در سال 2010 ميزان جابه جايي مسافران حداقل دو درصد افزايش يابد كه اين افزايش در كشورهاي چين، برزيل، و هند بيشتر خواهد بود.

وي افزود: فرودگاه هاي هند فرصت هاي خوبي براي رشد دارند، اما همان گونه كه تعرفه هاي فرودگاه هاي اين كشور كمتر از ساير فرودگاه هاست، كيفيت خدمات ارائه شده در اين فرودگاه ها نيز در پايين ترين سطح ممكن قرار دارد و اين فرودگاه ها براي رشد بيشتر بايد خود را به امكانات روز فرودگاه هاي جهان مجهز نمايند.

گيتنس يادآور شد: البته صنعت فرودگاهي هند در سال هاي اخير در برخي زمينه ها پيشرفت خوبي داشته است و به عنوان مثال فرودگاه بمبئي از لحاظ ميزان رزرو آنلاين بليت، در ميان چند فرودگاه برتر جهان جاي دارد.