شركت هاي هواپيمايي كم هزينه حضور بسيار پررنگي در فرودگاه چانگي دارند

شركت هاي هواپيمايي كم هزينه حضور بسيار پررنگي در فرودگاه چانگي دارند

مركز هوانوردي آسيا-اقيانوسيه گزارش داد: فعاليت شركت هاي هواپيمايي ارزان قيمت در شرق آسيا افزايش چشمگيري يافته است كه اين امر نقطه عطفي در تاريخ هوانوردي آسيا به شمار مي رود.

بر اساس اين گزارش، در حالي كه برخي از فرودگاه هاي بزرگ دنيا تمايل چنداني براي پذيرش اين پروازها ندارند، هم اكنون تعدادي از فرودگاه هاي بزرگ آسيا، مانند كوالالامپور و چانگي، براي از دست ندادن بازار شركت هاي هواپيمايي ارزان قيمت، ترمينال ويژه اي را براي اين پروازها احداث كرده اند.

در اين گزارش با اشاره به گسترش فعاليت شركت هاي هواپيمايي ارزان قيمت آمده است: دو سال پيش، خطوط هوايي جت استار نخستين پرواز خود را به مقصد فرودگاه هايكو، واقع در جنوب چين، انجام داد و خطوط هوايي تايگر ايرويز نيز اعلام كرد از بدو فعاليت خود، به ده ها ميليون مسافر خدمات ارائه داده است.  

كارشناسان معتقدند رشد مطلوب اين دو شركت هواپيمايي ارزان قيمت سنگاپوري و شركت هايي مانند اير آسياي مالزي و سبو پاسيفيك فيليپين، فصل نويني در صنعت هوانوردي آسيا خواهد گشود و فرودگاه هاي بزرگ را مجبور به همراهي و خدمات دهي خواهد كرد.  

گفتني است پروازهاي اين دو شركت سنگاپوري از 234 پرواز هفتگي در سال 2004 به يك هزار و 280 پرواز هفتگي در سال جاري ميلادي رسيده است و هم اكنون 26 درصد پروازهاي اين فرودگاه به دست اين دو شركت انجام مي گيرد.