فرودگاه جديد دبي تا اواخر سال آينده پذيراي پروازهاي مسافري خواهد بود

فرودگاه جديد دبي تا اواخر سال آينده پذيراي پروازهاي مسافري خواهد بود
شيخ احمد بن سعيد آل مكتوم گفت: فرودگاه جديد دبي كه از دو سال پيش پذيراي پروازهاي كارگو مي باشد، تا اواخر سال آينده ميلادي به روي پروازهاي مسافري نيز گشوده خواهد شد.
به گزارش رويترز، وي با بيان اين مطلب افزود: خوشحالم كه بگويم اين فرودگاه تا قبل از نمايشگاه هوايي آتي دبي، افتتاح و مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت.
پيش از اين قرار بود اين فرودگاه كه بخشي از مجموعه لجستيك مركز جهاني دبي است، در مارس سال گذشته افتتاح شود.