كويت ايرويز "مفقود شدن" يك فروند هواپيماي اين شركت را رد كرد

كويت ايرويز "مفقود شدن" يك فروند هواپيماي اين شركت را رد كرد
خطوط هوايي كويت ايرويز با رد ادعاي برخي خبرگزاري ها مبني بر مفقود شدن يك فروند هواپيماي اين شركت هواپيمايي اعلام كرد: اين شايعه كاملا بي اساس است و مسافران نبايد به آن توجه كنند.
به گزارش خبرگزاري كونا، متعاقب انتشار گسترده خبري در خصوص مفقود شدن يك فروند هواپيمايي كويتي، سخنگوي خطوط هوايي كويت ايرويز ضمن رد اين ادعا اعلام كرد: ما از مسافران مي خواهيم به شايعاتي كه اعتبار بين المللي كويت ايرويز را نشانه رفته است، بي توجه باشند و اخبار موثق را صرفا از طريق وب سايت اين شركت هواپيمايي دنبال كنند.   
كويت ايرويز از جمله شركت هاي هواپيمايي خوب خاورميانه است كه شهرت آن، عمدتا به خاطر رقابتي بودن قيمت بليت هاي آن است.