مدير اجرايي بوئينگ: بروز اشكال فني در دريم لاينر امري عادي است

مدير اجرايي بوئينگ: بروز اشكال فني در دريم لاينر امري عادي است
مدير اجرايي بوئينگ در واكنش به سخنان مديرعامل قطرايرويز گفت: وجود نقص در ژنراتورهاي الكتريكي هواپيمايي كه به تازگي وارد سرويس شده است، امري عادي است.

به گزارش رويترز، "جيم مك نرني" با بيان اين مطلب افزود: شنيدن برخي كنايه ها در اين خصوص چيزي است كه ما فكرش را كرده بوديم، چرا كه اين موارد در زمان عرضه هواپيماهاي قبلي نيز پيش آمده بود.

وي خاطرنشان كرد: قطعا از اتفاقي كه براي مشتريان اين هواپيما پيش آمده است، متاسفيم، اما واقعيت اين است كه بروز اين مسائل در زمان ساخت و عرضه هواپيماهاي جديد كاملا عادي است و تا زماني كه هواپيما عملياتي نشده است، اين ايرادات خود را نشان نمي دهند.