دولت روسيه از نحوه اداره فرودگاه پولكوو رضايت دارد

دولت روسيه از نحوه اداره فرودگاه پولكوو رضايت دارد
خبرگزاري ايتارتاس گزارش داد: دولت روسيه از گروه فرودگاهي فراپورت كه مديريت فرودگاه بين المللي "پولكوو"ي پترزبورگ را در دو سال اخير بر عهده داشته است، رضايت دارد.  

بر اساس اين گزارش، اين فرودگاه كه رسما از آوريل 2010 به اين گروه واگذار شده است، در اين دو سال شاهد فعاليت هاي عمراني چشمگيري بوده و اقدامات ارزنده اي در آن به عمل آمده است.

اين گزارش حاكي است: اين فرودگاه زير نظر كنسرسيومي به رهبري فراپورت اداره مي شود كه 35 درصد از سهام (ممتاز) آن، متعلق به اين گروه آلماني و مابقي سهام در اختيار بانك "وي. تي. بي" روسيه است كه دومين بانك اين كشور به شما مي رود.

گفتني است طبق قرارداد، مقرر شده است اين كنسرسيوم در مدت 30 سال، بيش از يك ميليارد و 400 ميليون دلار در اين فرودگاه سرمايه گذاري نمايد.

فراپورت يك گروه عمران فرودگاهي است كه علاوه بر اداره چندين فرودگاه بزرگ آلماني، مديريت تعدادي از فرودگاه هاي خارجي را نيز بر عهده دارد.