شركت هواپيمايي الجزيره كويت سهام جديد منتشر كرد

شركت هواپيمايي الجزيره كويت سهام جديد منتشر كرد
خطوط هوايي كم هزينه الجزيره اعلام كرد: اين شركت هواپيمايي در نظر دارد براي افزايش سرمايه خود، 178 ميليون سهم جديد عرضه نمايد.
به گزارش رويترز، اين سهام از نوع سهام عادي هستند و ارزش هر سهم، 100 فلس كويت، معادل 36/0 دلار آمريكاست كه علاقمندان بايد تا 31 دسامبر، نسبت به خريد آن اقدام كنند.