ايرعربيا شعبه اقماري خود را در مصر تقويت مي كند

ايرعربيا شعبه اقماري خود را در مصر تقويت مي كند
اير عربيا اعلام كرد: از ابتداي ماه بعد، شعبه اقماري اين شركت هواپيمايي در مصر پروازهاي خود را به شهرهاي كويت و رياض افزايش خواهد داد.
به گزارش رويترز، اين پروازها كه از فرودگاه برج العرب اسكندريه انجام مي شود، پيش از اين به صورت هفتگي انجام مي شد.
بر اساس اين گزارش، اين پروازها با استفاده از ايرباس 320 انجام مي شود و به دليل داشتن مزايايي مانند فاصله 32 سانتي متري بين صندلي ها، از لوكس ترين پروازهاي كم هزينه محصوب مي شود.