الباكر: قطرايرويز صرفا به توسعه شبكه پروازي مي انديشد

الباكر: قطرايرويز صرفا به توسعه شبكه پروازي مي انديشد
مدير خطوط هوايي قطرايرويز گفت: اين شركت هواپيمايي هيچ طرح اضطراري براي ايجاد يك شركت هواپيمايي كم هزينه ندارد.
به گزارش آسوشيتدپرس، "اكبر الباكر" با بيان اين مطلب افزود: ما هيچ طرحي براي رقابت با فلاي دبي نداريم و صرفا تمركز خود را بر گسترش شبكه پرواز و رقابت با رقبايي مانند خطوط هوايي امارات معطوف كرده ايم.