تاخير در افتتاح فرودگاه جديد برلين موجب شكايت ايربرلين به دادگاه شد

تاخير در افتتاح فرودگاه جديد برلين موجب شكايت ايربرلين به دادگاه شد
خطوط هوايي ايربرلين با ارائه شكايتي به يك دادگاه آلماني، به دليل به تعويق افتادن افتتاح فرودگاه جديد برلين، از اين فرودگاه تقاضاي غرامت كرد.
به گزارش رويترز، ايربرلين كه دومين شركت هواپيمايي بزرگ آلمان به شمار مي رود، در شكايت خود مدعي شده است به دليل به تاخير افتادن مكرر افتتاح اين فرودگاه، "خسارت هاي قابل توجهي" متحمل شده است و پيش بيني مي كند هزينه هاي مازاد ناشي از اين تاخير نيز، به ده ها ميليون دلار بالغ شود.
ايربرلين اعلام كرده است در تابستان سال آينده، هفته اي 230 پرواز برنامه اي به مقصد برلين خواهد داشت كه به دليل آماده نشدن به موقع اين فرودگاه و الزام ايربرلين به استفاده از تنها فرودگاه اين شهر، اين شركت هواپيمايي متحمل هزينه هاي اضافي خواهد شد.
گفتني است مقرر بود فرودگاه جديد برلين پس از چندين ماه تاخير، در ماه ژوئن سال جاري به بهره برداري برسد، اما ناتواني پيمانكار در تحويل به موقع پروژه، افتتاح فرودگاه را تا اكتبر سال بعد، به تعويق انداخت.