ترمينال شمالي فرودگاه جده تا دو سال ديگر تعطيل مي شود

ترمينال شمالي فرودگاه جده تا دو سال ديگر تعطيل مي شود
مقامات هوانوردي سعودي اعلام كردند: ترمينال شمالي فرودگاه بين المللي ملك عبدالعزيز جده كه هم اكنون به شركت هاي هواپيمايي بين المللي خدمات ارائه مي كند، در سال 2014 ميلادي بسته خواهد شد.
به گزارش روزنامه سعودي، پس از تعطيلي ترمينال مذكور، كليه پروازهاي خارجي به ترمينال جديد فرودگاه كه هم اكنون در حال ساخت است، منتقل خواهد شد.