خطوط هوايي معتبر اروپا شركت هاي اقماري كم هزينه تاسيس مي كنند

خطوط هوايي معتبر اروپا شركت هاي اقماري كم هزينه تاسيس مي كنند
شركت هواپيمايي لوفت هانزا كه از چندي پيش به دليل گسترش فعاليت شركت هاي هواپيمايي كم هزينه بخش مهمي از سهم بازار خود را در اروپا و مسيرهاي داخلي از دست داد، براي حضور پرقدرت تر از اين بازارها، يك شركت اقماري كم هزينه تاسيس مي كند.
به گزارش رويترز، شركت هواپيمايي ملي آلمان همچنين در نظر دارد با اعتباري بالغ بر 100 ميليون يورو، مركز لجستيك قديمي خود را به فرانكفورت منتقل و آن را نوسازي نمايد.
بر اساس اين گزارش، در راستاي احياي لوفت هانزا، هيات نظارت اين شركت هواپيمايي كه تلاش هاي گسترده اي را براي احياي آن آغاز كرده است، در نظر دارد "ولفانگ مايرهوبر" باتجربه را به عنوان رئيس اين هيات، جايگزين "يورگن وبر" نمايد.
اين گزارش حاكي است: متعاقب آغاز به كار شركت هواپيمايي كم هزينه در ژانويه 2013، كليه پروازهاي داخلي و اروپايي لوفت هانزا، به استثناي آن دسته از پروازهايي كه از فرانكفورت و مونيخ انجام مي شوند، به شركت كم هزينه واگذار خواهند شد.
اين گزارش مي افزايد: شركت هواپيمايي جديد، در سال نخست فعاليت خود، حداقل 18 ميليون مسافر را جابه جا خواهد كرد، در حالي كه  كه لوفت هانزا سالانه در حدود 106 ميليون مسافر را جابه جا مي كند.
اين در شرايطي است كه لوفت هانزا تنها شركت هواپيمايي نيست كه اقدام به تاسيس شركت اقماري مي كند و شركت فرانسوي-هلندي ايرفرانس-كي. ال. ام نيز با تاسيس خطوط هوايي كم هزينه "ترانس_آويا" در صدد ايجاد تغييرات گسترده در شبكه پروازي خود مي باشد.
گفتني است تصميم لوفت هانزا براي راه اندازي شركت اقماري، پس از مصالحه مديران اين شركت با نمايندگان اتحاديه كارگري صورت مي گيرد.