اير آسيا سهام خطوط هوايي زست ايرويز فيليپين را خريداري مي كند

اير آسيا سهام خطوط هوايي زست ايرويز فيليپين را خريداري مي كند
يك روزنامه فيليپيني گزارش داد: شركت هواپيمايي كم هزينه اير آسيا براي خريد سهام خطوط هوايي زست ايرويز با مديران اين شركت هواپيمايي وارد مذاكره شده است.
به گزارش روزنامه بيزنس اينكوايرر، مذاكرات اير آسيا با "الفرد يائو"، مالك و مدير مدير خطوط هوايي زست ايرويز، پيشرفت هاي خوبي داشته است و پيش بيني مي شود مذاكرات تا دو هفته آينده، نهايي شود.
اين در حالي است كه زست ايرويز پيش از اين با چند خريدار بالقوه مذاكراتي داشت، اما طرفين بر سر نحوه واگذاري سهام به توافق نرسيدند.