حضور اير آسيا در بازارهاي هند، فيليپين و اندونزي پررنگ تر مي شود

حضور اير آسيا در بازارهاي هند، فيليپين و اندونزي پررنگ تر مي شود

مديرعامل خطوط هوايي كم هزينه ايرآسيا گفت: طرح جديد اين شركت هواپيمايي براي خريد 100 فروند ايرباس جديد به زودي تقديم هيات مديره خواهد شد.

به گزارش رويترز، "توني فرناندز" با بيان اين مطلب افزود: 9 ميليارد دلار براي خريد اين هواپيماها كه تركيبي از ايرباس 320 و ساير جت هاي مسافربري مشابه است، اختصاص يافته است و تا دو هفته آينده، نهايي خواهد شد.

ايرآسيا كه براي خريد هواپيما از شركت هواپيماسازي بمباردير كانادا مذاكرات طولاني مدتي با اين شركت هواپيمايي داشت، پس از بي نتيجه ماندن گفتگوها، بار ديگر به سمت ايرباس متمايل شد.

خطوط هوايي ايرآسيا كه در حدود 100 فروند هواپيماي عملياتي در ناوگان خود دارد، براي توسعه پروازهاي خود، 375 فروند جت جديد نيز سفارش داده است.

اين در حالي است كه در روزهاي اخير، علاوه بر تصميم اير آسيا براي حضور جدي در بازار هند، خبرهايي نيز مبني بر تمايل اين شركت هواپمايي براي خريد سهام چند شركت فيليپيني و اندونزيايي، از جمله باتاويا اير، به گوش مي رسد.