دولت فيليپين دو فرودگاه جديد در مناطق مهم گردشگري اين كشور احداث مي كند

دولت فيليپين دو فرودگاه جديد در مناطق مهم گردشگري اين كشور احداث مي كند
دولت فيليپين در نظر دارد براي تقويت زير ساخت هاي حمل و نقل هوايي در دو منطقه مهم گردشگري كشور، دو فرودگاه جديد احداث كند.
به گزارش روزنامه اينكوايرر، مشاوران اداره حمل و نقل و ارتباطات طرح امكان سنجي احداث اين دو فرودگاه را آغاز كرده اند و انتظار مي رود مراحل آن تا پايان سال جاري ميلادي به پايان برسد.
بر اساس اين گزارش، تنها فرودگاه منطقه كامارينس، كه پرشتاب ترين رشد را در ميان ساير مناطق گردشگري فيليپين دارد، به فاصله اندكي از شهر ناگا قرار دارد و ظرفيت آن تقريبا اشباع شده است.