هواپيمايي كانتاس با صرفه جويي در هزينه ها به مصاف مشكلات مالي مي رود

هواپيمايي كانتاس با صرفه جويي در هزينه ها به مصاف مشكلات مالي مي رود
افزايش نرخ سوخت و از طرفي كاهش تقاضا براي سفرهاي هوايي كه به دليل اوضاع نابسامان اقتصادي در جهان پديد آمده است، موجب شد سود پيش از ماليات شركت هواپيمايي كانتاس استراليا با كاهش 90 درصدي همراه شود.

به گزارش رويترز، كانتاس كه در نظر دارد از ماه نوامبر، پروازهاي خود را به دو بخش سودآور و زيان ده تقسيم نمايد، در دوره مشابه سال گذشته، 552 ميليون دلار زيان داده بود.

بر اساس اين گزارش، انتشار اين خبر موجب شد تا ارزش سهام كانتاس در بازارهاي بورس استراليا تا 3/18 درصد كاهش يابد كه اين ميزان كاهش در تاريخ فعاليت كانتاس بي سابقه بوده است.

اين گزارش حاكي است: هشدار كانتاس در خصوص كاهش سود، نمايانگر مشكلات موجود در بخش هوانوردي به ويژه دركشورهاي حوزه يورو است كه به دليل افزايش بهاي سوخت و كاهش شديد پرواز به كشورهاي اروپايي رخ داده است.

در اين گزارش آمده است: درآمد كانتاس ايرلاينز قبل از كسر سود، استهلاك و ماليات بيش از 450 ميليون دلار كاهش داشته است كه اين ميزان در مدت مشابه گذشته، 216 ميليون دلار بوده است.

اين در حالي است كه "آلن جويس"، رئيس شركت هواپيمايي كانتاس، مدعي شده است با كاهش هزينه ها و جايگزيني هواپيماهاي فرسوده، تا سال 2014، اين شركت هواپيمايي را به سودآوري خواهد رساند.