المپيك لندن ترافيك مسافري ماه اوت فرودگاه هاي بريتانيا را كاهش داد

المپيك لندن ترافيك مسافري ماه اوت فرودگاه هاي بريتانيا را كاهش داد
اداره نظارت بر فرودگاه هاي بريتانيا اعلام كرد: ترافيك مسافري فرودگاه هاي بريتانيا در ماه اوت، در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، دو درصد كاهش داشت كه دليل اين امر، برگزاري بازي هاي المپيك لندن در طول اين ماه بوده است.

به گزارش روزنامه گاردين، در طول برگزاري بازي هاي المپيك، گردشگران خارجي سفر خود را به بريتانيا به تعويق انداختند و مردم اين كشور نيز ترجيح دادند به جاي مسافرت، در خانه بمانند و بازي ها را تماشا كنند.
اداره نظارت بر فرودگاه هاي بريتانيا كه اداره آن به دست گروه عمراني فروويال اسپانيا انجام مي شود، روز گذشته اعلام كرد: در ماه اوت سال جاري ميلادي 9 ميليون و 500 هزار مسافر از پنج فرودگاه تحت مديريت اين گروه در بريتانيا جابه جا شدند كه اين ميزان، در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، 200 هزار نفر كاهش داشته است.

در همين راستا، ترافيك مسافري فرودگاه هيترو، كه بزرگ ترين هاب اروپايي به شمار مي رود، در ماه اوت سال جاري 9/1 درصد كاهش داشت.

"كالين متيوس"، رئيس اداره نظارت بر فرودگاه هاي بريتانيا، در اين خصوص مي گويد: "تاثيرات المپيك" از ماه ژوئيه آغاز شد و در ماه اوت به اوج خود رسيد. البته، نوسان در ترافيك مسافري در طول ماه يكسان نبود و در دو هفته نخست ماه اوت، ترافيك به شدت كاهش يافت، به گونه اي كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، با كاهش 6/4 درصدي در ترافيك مسافري مواجه بوديم. در نيمه دوم ماه، ترافيك سه درصد افزايش يافت، اما به رغم اين افزايش، در مجموع با كاهش دو درصدي در ترافيك مسافري مواجه بوديم.

وي كه در سال هاي اخير به دليل ناتواني در مقابله با پديده هاي جوي و طبيعي با انتقادات بسياري مواجه بوده است، مي افزايد: تجربه گران بهاي سال هاي گذشته موجب شد بتوانيم با نوسان شديد در ترافيك مسافري كنار بياييم و به عبارت بهتر، آن را "مديريت" كنيم.

در اين گزارش با اشاره به ترافيك ساير فرودگاه هاي بزرگ بريتانيا آمده است: در ماه اوت، ترافيك مسافري فرودگاه استن استدبا كاهش 2/5 درصدي همراه بود و فرودگاه ساوت همپتون نيز شاهد كاهش 4/6 درصدي در ترافيك مسافري خود بود. اما ترافيك فرودگاه هاي ابردين و گلاسكو، به ترتيب، 2/9 و 1/3 درصد افزايش داشت.
ناگفته نماند مجموع كارگوي جابه جا شده از پنج فرودگاه بزرگ تحت مديريت اداره نظارت بر فرودگاه هاي بريتانيا، نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، با رشد 6/2 درصدي همراه بود.