شركت هواپيماسازي بوئينگ اميدهاي زيادي به بازار چين دارد

شركت هواپيماسازي بوئينگ اميدهاي زيادي به بازار چين دارد
شركت هواپيماسازي بوئينگ كه يكي از دو غول هواپيماسازي جهان به شمار مي رود پيش بيني مي كند تا سال 2020 ميلادي، تقاضاي شركت هاي هواپيمايي چيني براي خريد هواپيما سالانه حداقل 2/5 درصد افزايش داشته باشد.
به گزارش آسوشيتدپرس، افزايش جمعيت چين در كنار رشد اقتصادي اين كشور موجب شده است تمايل مردم براي سفرهاي هوايي بيشتر شود و همين امر شركت هاي بزرگ هواپيماسازي مانند ايرباس و بوئينگ را به افزايش سفارشات شان اميدوارتر كرده است.