دولت هندوستان به گروه هاي عمران فرودگاهي كمك مالي مي كند

دولت هندوستان به گروه هاي عمران فرودگاهي كمك مالي مي كند
دولت هند اعلام كرد: تصميمات لازم براي اجراي ساخت سه فرودگاه جديد در اين كشور تا پايان سال مالي جاري ميلادي اتخاذ خواهد شد.
به گزارش رويترز، دولت هند در صدد است با ارائه مشوق هاي مالي به شركت هاي عمراني اين كشور براي مشاركت در احداث فرودگاه هاي جديد، به اقتصاد نوپاي كشور كمك نمايد.
اين در حالي است كه بررسي هاي اجمالي نشان مي دهد مشكلات اقتصادي هند به خصوص براي تامين اعتبارات مالي لازم، مي تواند روند اجراي پروژه هاي فرودگاهي را تا سال ها به تاخير بيندازد.