غول هاي هواپيماسازي دنيا تعدادي از سفارشات خود را از دست دادند

غول هاي هواپيماسازي دنيا تعدادي از سفارشات خود را از دست دادند
شركت های هواپیمایی جهان سفارش 25 فروند هواپیمای دريم لاينر 787 و هفت فروند هواپیمای ايرباس 350 را در ماه گذشته لغو كردند.
به گزارش رويترز، بوئينگ از ابتداي سال جاري 19 فقره سفارش دريافت كرده است  و لغو 25 فروند دريم لاينر اثر خوبي بر كارنامه اين شركت هواپيماسازي نخواهد داشت.
شركت هواپيماسازي بوئينگ برای این هواپیما كه از مواد كامپوزیتی ساخته شده است و مصرف سوخت آن    20 درصد كمتر از هواپیماهای مشابه است، اعتبارات هنگفتي هزينه كرده است.
بر اساس اين گزارش، شانگهای ایرلاینز سفارش  24 فروند هواپیمای دریم لاینر را به 45 فروند بوئينگ 737  تغییر داد كه این تغییر، تا 800 میلیون دلار از ارزش سفارش این شركت كاست.
همچنین یك مشتری دیگر كه نام آن فاش نشد، سفارش یك فروند هواپیمای 787 دریم لاینر ديگر را لغو كرد كه اين امر موجب شد مجموع سفارش ها برای این هواپیما را به 854 فروند كاهش يابد.
در اين ميان، ايرباس هم از تبعات لغو سفارشات در امان نماند و تصميم الاتحاد براي لغو سفارش هفت فروند هواپیمای ايرباس 350، كه به عنوان رقيب دريم لاينر 787 توليد شد، دو ميليارد و 200 ميليون دلار به رقیب اروپایی بوئینگ زيان وارد ساخت. البته، این شركت هواپیمایی اماراتی در اواخر سال گذشته ميلادي نيز سفارش شش فروند دیگر از این نوع هواپیما را لغو كرده بود.
گفتني است ایرباس از ذكر جزئيات بيشتر در خصوص آمار دقيق سفارش ايرباس 350 كه  هواپیمایي جدیدی است به شمار مي رود و در سال 2014 به بازار عرضه خواهد شد، خودداري مي كند.