شركت هواپيمايي امارات پروازهاي خود را افزايش مي دهد


شركت هواپيمايي امارات پروازهاي خود را افزايش مي دهد
شركت هواپيمايي امارات ايرلاينز تا شش ماه آتي با افزايش سه مقصد پروازي جديد، شبكه پروازي خود را توسعه خواهد داد.

به گزارش خليج تايمز، از اول نوامبر سال جاري، امارات ايرلاينز چهار پرواز هفتگي به مقصد آدلايد برقرار و پنجمين مقصد پروازي در استراليا را راه ندازي خواهد كرد. همچنين، ‌از اول فوريه سال آتي، پروازيهاي دوبي- آدلايد به صورت روزانه ارائه خواهد شد.

اين گزارش مي افزايد: از اول دسامبر سال جاري پرواز دوبي-پرت در استراليا به 19 پرواز هفتگي افزايش خواهد يافت و از اول مارس سال 2013 ،اين پرواز به سه پرواز روزانه افزايش خواهد يافت.

همچنين مقصد فرانسوي ليون نيز از 5 دسامبر سال جاري به مجموعه مقاصد پروازي امارات ايرلاينز افزوده خواهد شد. پنج پرواز روزانه از سوي امارات ايرلاينز به پايتخت اقتصادي و گردشگري جنوب شرقي فرانسه ارائه خواهد شد.

در پايان اين گزارش آمده است: امارات ايرلاينز از 6 فوريه سال آتي ، پرواز روزانه به مقصد ورشو در لهستان را نيز برقرار خواهد كرد.