هواپيمايي امارات در مسير پاريس نيز از سوپرجامبو استفاده مي كند


هواپيمايي امارات در مسير پاريس نيز از سوپرجامبو استفاده مي كند
گلف نيوز گزارش داد: شركت هواپيمايي امارات براي پاسخگويي به افزايش تقاضا، در مسير دوبي-پاريس نيز از ايرباس 380 استفاده مي كند.

بر اساس اين گزارش، ‌نخستين سوپر جامبوي امارات در دسامبر 2009 ميلادي در مسير دوبي- هيترو جايگزين دو پرواز روزانه به اين مقصد اروپايي شد و شالز دوگل پاريس، دومين مقصد اروپايي هواپيمايي امارات است.