به دليل تاخير در تحويل دريم لاينر، اير اينديا از بوئينگ خسارت مي خواهدبه دليل تاخير در تحويل دريم لاينر، اير اينديا از بوئينگ خسارت مي خواهد
شركت هواپيمايي ايراينديا اعلام كرد: تا زماني كه  شركت هواپيماسازي بوئينگ خسارت ناشي از ديركرد تحويل بوئنيگ 878 را پرداخت نكند، اين شركت هواپيمايي جت هاي سفارشي خود را تحويل نخواهد گرفت.

به گزارش رويترز، "اجيت سينگ"، وزير هوانوردي هند، با بيان اين مطلب افزود: تاخير در تحويل اين هواپيماي دوربرد زيان هاي فراواني به ما تحميل كرده است و ما صرفا در شرايطي حاضر به دريافت اين هواپيماها هستيم كه بوئينگ خسارت ما را جبران كند. 

وي تصريح كرد: در صورت لزوم، ايراينديا براي دريافت حق و حقوق خود، به مراجع بين المللي قانوني نيز براي دريافت خسارت متوسل خواهد شد.