خطوط هوايي تركيش ايرلاينز ناوگان خود را توسعه مي دهد


خطوط هوايي تركيش ايرلاينز ناوگان خود را توسعه مي دهد
خطوط هوايي تركيش ايرلاينز، كه عنوان چهارمين شركت هواپيمايي اروپا را يدك مي كشد،  در سال جاری میلادی 36 فروند هواپیمای جدید خریداری خواهد كرد.

به گزارش رويترز، " حمدی توپچو "، رئیس هیات مدیره تركيش ايرلاينز، با اعلام این خبر گفت: خرید هواپیماها بخشی از طرح تركيش ايرلاينز برای توسعه ناوگان است كه شامل خريد 91 فروند هواپيماي جديد است.