شركت هواپيماسازي امبرائر كارخانجات خود را در چين توسعه مي دهد

شركت هواپيماسازي امبرائر كارخانجات خود را در چين توسعه مي دهد
يك روزنامه برزيلي نوشت: با توجه به افزايش تقاضا براي خريد هواپيماهاي ساخت امبرائر در چين، اين شركت در نظر دارد با هدف توليد جت هاي 120 نفره "اي. 190" يك كارخانه جديد در چين احداث نمايد..
به گزارش روزنامه فوليادي، چاپ سائوپائولو، امبرائر كه بزرگ ترين سازنده جت هاي منطقه اي در جهان به شمار مي رود، تصميم گرفته است با محدود نمودن توليد جت هاي 50 نفره ي "اي. آر. جي 145"، صرفا بر توليد جت هاي با ظرفيت بيشتر از 100 نفر متمركز شود.
همچنين، اين شركت با شركت "اويك" كه پيش از اين از فروش جت هاي بدنه متوسط در چين خبر داده بود، به توافقاتي دست يافته است تا اين شركت چيني كه رقيب سرخت امبرائر در چين است، همكاري بيشتري با امبرائر داشته باشد.
ناگفته نماند امبرائر در حال حاضر فقط يك كارخانه در چين دارد كه در شهر  "هاربين" واقع شده است و فقط جت هاي "اي. آر. جي 145" توليد مي كند.