اسپانيا سرمايه گذاري خود را در توليد ايرباس 350 افزايش مي دهد

اسپانيا سرمايه گذاري خود را در توليد ايرباس 350 افزايش مي دهد
پس از به تعويق افتادن مجدد عرضه ايرباس 350 به بازار، دولت اسپانيا اعلام كرد: به رغم مشكلات مالي، در صورتي كه دولت هاي انگليس و آلمان ميزان مشاركت خود را در توليد ايرباس 350 كاهش دهند، دولت اين كشور حاضر است سرمايه گذاري خود را در توليد اين هواپيما افزايش دهد.
به گزارش رويترز، ابراز تمايل اسپانيا به افزايش سرمايه گذاري در توليد اين جت مدرن به اين دليل است كه در حال حاضر فقط 10 درصد از عمليات توليد نسل جديد اين هواپيماي فيبر كربني به اسپانيا واگذار شده است و اين كشور مايل نيست در ميدان رقابت با رقباي قدرتمند اروپايي، عرصه را به آنان واگذار كند.  
اين در حالي است كه شركت هواپيماسازي ايرباس اعلام كرده است در توليد هواپيماي جديد از كليه 55 هزار پرسنل خود استفاده خواهد كرد، اما به رغم اين ادعا، دولت اسپانيا كاملا واقف است كه در توليد مدل هاي جديد، هزاران نفر را به صورت مستقيم و غير مستقيم جذب بازار كار خواهند شد و دولت اسپانيا نمي خواهد در چنين وضعيتي، اين موقعيت استثنايي را از دست بدهد.