فرودگاه نانيانگ چين موفق به دريافت گواهينامه ي ويژه از ياتا شد

فرودگاه نانيانگ چين موفق به دريافت گواهينامه ي ويژه از ياتا شد

فرودگاه نانيانگ چين، كه با هزينه ي خطوط هوايي چاينا ساوترن ايرلاينز ساخته شده است و به دست اين شركت اداره مي شود، به دليل صدور كارت پروازهاي باركد دار موفق شد از انجمن بين المللي حمل و نقل هوايي گواهينامه مخصوص دريافت نمايد.

به گزارش وب سايت رسمي ياتا ترمينال جديد اين فرودگاه به تجهيزات و سامانه هاي روز فرودگاه هاي دنيا مجهز شده است كه اين امكانات، فرودگاه مذكور را قادر مي سازد اموري مانند صدور كارت پرواز و كنترل هاي امنيتي را با سامانه هاي پيشرفته و در مدت كمتر از پنج دقيقه انجام دهد.

بر اساس اين گزارش چاينا ساوترن ايرلاينز جديدترين عضو "اسكاي تيم" و يكي از بزرگ ترين شركت هاي هواپيمايي جمهوري خلق چين در 30 سال اخير است كه به بيش از 80 مقصد داخلي و بين المللي پرواز مي كند.