ويتنام زير ساخت هاي فرودگاهي خود را تقويت مي كند

ويتنام  زير ساخت هاي فرودگاهي خود را تقويت مي كند
دولت ويتنام كه در نظر دارد در 25 سال آينده مدل مشاركت بخش دولتي-خصوصي را در اين كشور پياده نمايد، از سرمايه گذاران بخش خصوصي دعوت كرد در زير ساخت هاي صنعت حمل و نقل اين كشور سرمايه گذاري نمايند.

به گزارش مركز هوانوردي آسيا-اقيانوسيه "نگوين فونگ"، معاون وزير برنامه ريزي و سرمايه گذاري در اين خصوص گفت:  طبق اين طرح، دولت ويتنام 20 تا 30 درصد هزينه هاي پروژه ها را تامين خواهد كرد و بقيه هزينه ها به دست بخش خصوصي تامين خواهد شد.

فونگ با تاكيد بر اين كه حمل و نقل شريان حياتي جوامع پيشرفته بشري است، افزود: اولويت نخست ما در سال آينده، توسعه زير ساخت هاست و در نظر داريم بزرگراه ها، فرودگاه ها، بنادر و استگاه هاي راه آهن را تجهيز و نوسازي كنيم.

وي در ادامه با بيان اين كه در اين راه استفاده از توان، تخصص، و تجارب كشورهاي همسايه در اولويت قرار دارد، تصريح كرد: در ميان كشورهاي همسايه، مالزي در شرايطي قرار دارد كه مي تواند خدمات، محصولات و مصالح مورد نياز ما را با كيفيتي مطلوب و قيمتي مناسب در اختيارمان قرار دهد.