تحويل ايرباس 350 دوربرد باز هم به تعويق افتاد

تحويل ايرباس 350 دوربرد باز هم به تعويق افتاد
خبرگزاري رويترز به نقل از رئيس شركت هواپيماسازي ايرباس گزارش داد: تاخير دوباره در تحويل ايرباس دوربرد 350 منتفي نيست.
بر اساس اين گزارش، "فابریس برژیه" با بيان اين مطلب افزود: با این تاخیر، انتظار می رود این هواپیما در بهترين حالت، در اواسط سال 2014 تحویل شركت هاي هواپيمايي شود.