در يك دهه اخير، فناوري اطلاعات سفرهاي هوايي را متحول كرده است

در يك دهه اخير، فناوري اطلاعات سفرهاي هوايي را متحول كرده است
در سال گذشته، قريب به دو ميليارد و 800 ميليون نفر از فرودگاه هاي جهان جابه جا شدند كه اين ميزان، در مقايسه با سال 2001 ميلادي، بيش از يك ميليارد نفر افزايش داشته است.
به گزارش نشريه رسمي اتحاديه بين المللي فرودگاه ها، اين افزايش در حالي رخ مي دهد كه كه از ماجراي سپتامبر 2001 تاكنون، مسائل و بحران هاي مختلفي، از جمله آنفلونزاي مرغي، جنگ عراق، بحران مالي و ركود اقتصادي و بلاياي طبيعي، بر ميزان تقاضا براي سفرهاي هوايي تاثير گذار بوده اند.
بر اساس اين گزارش، خوشبختانه افزايش ترافيك هوايي با ورود فناوري هاي نوين به عرصه صنعت هوانوردي همزمان شد و پيشرفت هاي شگرفي كه در دنياي فناوري اطلاعات رخ داد، فرودگاه ها و شركت هاي هواپيمايي را قادر ساخت سامانه هاي هندلينگ خود را بهبود دهند.
اين گزارش حاكي است: نخستين گام در عرصه ارائه فناوري هاي نوين، با طرح معروف ياتا آغاز شد كه هدف از آن، تسهيل فعاليت هاي تجاري در صنعت هوانوردي بود و از آن زمان، فناوري هاي مختلفي مانند بليت هاي الكترونيكي و كيوسك هاي سلف سرويس، به جزء لاينفك مسافرت هاي هوايي تبديل شد.
اين در حالي است كه امروزه كيوسك هاي مذكور، با برخورداري از قابليت هاي بيشتر و بهتر، امكان انجام كارهايي مانند انجام تغيير در برنامه پروازي را نيز به مسافران ارائه مي دهند.
در پايان اين گزارش آمده است: با وجود تغييرات گسترده اي كه فناوري اطلاعات در فرودگاه ها ايجاد كرده است، به نظر مي رسد موج سوم اين تغييرات، تحولات بيشتري ايجاد نمايد و مسافران اين امكان را خواهند داشت كه در سفرهاي خود، اعمال نظر بيشتري داشته باشند.