در نيمه نخست سال، ترافيك بار و مسافر فرودگاه هاي عمان افزايش داشت

در نيمه نخست سال، ترافيك بار و مسافر فرودگاه هاي عمان افزايش داشت
سازمان هواپيمايي كشوري عمان اعلام كرد: در شش ماه نخست سال جاري ميلادي، ترافيك مسافري فرودگاه بين المللي مسقط با افزايش دو رقمي همراه بوده است.
به گزارش عمان ديلي، در اين مدت، سه ميليون و 749 هزار نفر از اين فرودگاه جابه جا شدند كه اين ميزان، در مقايسه با شش ماه نخست سال گذشته، 20 درصد افزايش داشته است.
همچنين، در اين مدت، ترافيك كارگو با افزايش 23 درصدي، به 59 هزار و هفت تن رسيد كه اين جهش، در اوج بحران مالي و ركود حاكم بر اقتصاد جهاني، "فوق العاده" ارزيابي مي شود.
بر اساس اين گزارش، ترافيك مسافري فرودگاه صلاله نيز با رشد مطلوبي همراه بوده و با افزايش 25 درصدي، به 294 هزار و 209 نفر رسيد.
ترافيك فريت نيز، كه از شاخص هاي مهم اقتصادي به شمار مي رود، شاهد رشد چهار رصدي بود و با 24 تن افزايش نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به 670 تن رسيد.