يك مقام اماراتي: فرودگاه هاي هند در حد و اندازه فرودگاه هاي امارات نيستند

يك مقام اماراتي: فرودگاه هاي هند در حد و اندازه فرودگاه هاي امارات نيستند
معاون بازاريابي و ارتباطات تجاري شركت فرودگاه هاي دبي گفت: فرودگاه هاي هندي در حد و اندازه اي نيستند كه بتوانند حداقل در كوتاه مدت، خطري را متوجه فرودگاه هاي امارات نمايند.
به گزارش بيزنس استاندارد، "آنيتا مهرا" با بيان اين مطلب افزود: طرح هاي توسعه فرودگاه هاي دبي به قدري عظيم و جامع است كه اين فرودگاه ها را تا ساليان متمادي به عنوان هاب نخست منطقه مطرح خواهد كرد.
وي ادامه داد: دبي، كه هم اكنون به عنوان يك هاب قدرتمند بين المللي شناخته مي شود، با تهديدهايي از طرف فرودگاه هاي معروف دنيا، از جمله معدودي از فرودگاه هاي هندي، مواجه است، اما اين تهديدها در حدي نيست كه قدرت رقابت اين فرودگاه را تحت تاثير قرار دهد.
مهرا خاطرنشان كرد: مقرر شده است تا سال 2018 ميلادي، در حدود هفت ميليارد و 800 ميليون دلار براي توسعه فرودگاه دبي هزينه شود كه اين ميزان سرمايه گذاري، با افزايش 30 ميليون نفري ظرفيت فرودگاه، ميزان پذيرش مسافر را به 90 ميليون نفر در سال ارتقا خواهد داد.
وي مدل هوانوردي فرودگاه دبي را نيز منحصر به فرد توصيف كرد و گفت: تمركز ما بر ارائه خدمات كيفي است و اين امر چيزي است كه آينده فرودگاه دبي را تضمين مي كند.